Tietosuojaseloste

Ymmärrän/ymmärrämme, että tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja voidaan siirtää matkan suorittamisen kannalta tarvittaville yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojadirektiivin periaatteita.