Vihdin Liikenne Oy:n erityisehdot

VL-Matkojen valmismatkojen lisä ja erityisehdot

VL-Matkojen opastetut matkat ovat valmismatkoja ja kuuluvat Kuluttajaviraston vakuuden piiriin

(KUVI4074/00/Mj/Mv). Kaikki esitteemme matkat ovat valmismatkoja, joista matkanjärjestäjä on

asettanut valmismatkaliikkeistä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun vakuuden Kuluttajavirastolle.

Vakuus kattaa kaikki VL-Matkojen tuottamat valmismatkat. Matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme oheisia lisä ja erityisehtoja.

Matkan varaus- ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja maksaa ennakkomaksun eräpäivään mennessä. Ennakkomaksun maksamalla asiakas hyväksyy nämä erityisehdot. Ennakkomaksu on 110-600 euroa/henkilö tai ilmoitettu korkeampi määrä  riippuen matkakohteesta. Ennakon vaihtelu johtuu lentoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien erityisehdoista.

Matkavahvistuksesta ilmenee ennakon suuruus. Loppumaksu erääntyy viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua tai aikaisemmin, jos matkan erityisehdot niin vaativat. Ennakkomaksun yhteydessä maksetaan myös palvelumaksu 5 €/varaus.
Matkan hinta
Matkojen hinnat perustuvat 1.11.2014 voimassa olleisiin kohdetietoihin, hinnastoihin, valuuttakursseihin, veroihin ja maksuihin.Varaamme oikeuden hintojen muutoksiin sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: (YVE 9 ja 10)valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja maksut. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi. Lippuun sisältyvät pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Mahdolliset viranomaiselle maksettavat verot tai muut viranomaismaksut matkustaja maksaa itse paikan päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. Palvelumaksu 5 €/varaus ei sisälly matkan hintaan.

 

Peruutusehdot ja takaisinmaksut
Peruutus astuu voimaan sillä hetkellä, kun tieto siitä tulee toimistoomme. Palvelumaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä. Peruutusehdot: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin:
–                            jos matka peruutetaan viimeistään 60 vrk ennen matkaa, peruutuskulut ovat toimistokulut 100euroa/henkilö.

–                            -59vrk-36 vrk ennen matkaa peruutuskulut ovat ennakkomaksun suuruiset

–                            35 vrk-15 vrk ennen matkaa peruutuskulut ovat 50% matkan hinnasta

–                            -14 vrk ennen matkaa tai myöhemmin peruutetusta matkasta peritään peruutuskuluina koko matkan hinta. Käyttämättömistä
                             palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Lisäksi perimme aina etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista  aiheutuneet kustannukset

                             kokonaisuudessaan. Peruutusehdot ovat joillakin erikoismatkoilla erilaiset johtuen palveluntarjoajan ehdoista.

Formulamatkojen peruutusehdot

–                            62 vrk ennen matkan alkua tehdyistä peruutuksista ovat kulut 100 €/hlö

–                            62 vrk-30 vrk ennen matkan alkua tehdyistä peruutuksista veloitetaan varausmaksu, mutta kuitenkin 50%

                             matkan kokonaishinnasta

–                            29-14 vrk ennen matkan alkua tehdyistä peruutuksista veloitetaan  peruutuskuluina 60 % matkan hinnasta

–                            13 vrk-48 tuntia ennen matkan alkua tehdyistä peruutuksista ovat kulut 75 % matkan hinnasta

–                            myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua tehdyistä peruutuksista ovat peruutuskulut 100 %

–                            KISALIPPUJEN  peruutuskulut ovat aina 100 %

Peruutuskulut matkustajan peruuttaessa matkan häntä kohdanneen ylivoimaisen esteen vuoksi
Matkustajan peruuttaessa matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (äkillinen sairastuminen tai vastaava) matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi kohtuullinen korvaus peruutuksista aiheutuvista kuluista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista , joista matkanjärjestäjä ei saa takaisinmaksua(esim. lennot, hotellit, viisumit, teatteri- ja  tapahtumaliput,agenttipalvelut jne). TARKISTAKAA, että teillä on kattava ja voimassaoleva matkustajavakuutus.

 

Tapahtumaliput

Mikäli matkan hintaan sisältyy tapahtumalippuja, maksetaan lippujen hinta jo ennakkomaksun yhteydessä. Peruutuskulut ovat aina  100% peruutuksen yhteydessä.

 

Matkanjärjestäjän vastuunrajoitukset

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta tai esteestä , lakoista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista,.Ilma- ja meri- ja rautatiekuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä kyseisissä kuljetusoikeudellisissa säädöksissä on säädetty.

 

Matkustajan vastuu

Ennen matkaa matkustajan vastuulla on alla olevien asioiden tarkistaminen. Matkalla matkustaja on aina ensisijaisesti itse vastuussa itsestään ja omaisuudestaan.

a)Matkustajan nimi tulee ilmoittaa  kuten se on passissa. Mikäli joudumme korjaamaan matkustajan väärin ilmoittamaa nimeä lentovarauksen yhteydessä, perimme siitä aina lentoyhtiön perimän kulun lisäksi toimistokulut.

b)Matkavakuutus: kehotamme hankkimaan jo matkan varausvaiheessa kattavan matkavakuutuksen, joka sisältää myös peruutusvakuutuksen sairauden varalta.

c)Passi: Matkoillamme matkustajalla tulee aina olla voimassaoleva matkustusasiakirja. Tavallisesti passi. EU-maihin riittää

voimassaoleva kuvallinen EU-henkilökortti. Useat maat mm. Venäjä edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kk matkan jälkeen. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollista viisumia varten. Muiden kuin Suomen kansalaisten tulee tarkistaa viisumikäytäntö kyseisen maan edustustosta. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvista

vahingoista , mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisestä.

d) Varausvahvistus: matkustajan on itse tarkistettava , että kaikki varausvahvistuksessa olevat tiedot ovat oikein.

 Maksamalla ennakon matkustaja vahvistaa varausvahvistuksessa olevien tietojen oikeellisuuden.

Matkanjärjestäjän tekemät muutokset

VL-Matkalla on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi lähtijöitä (YVE 11.1) Tällöin matkustajille ilmoitetaan peruutuksesta

riittävän ajoissa ja suoritetut maksut palautetaan. VL-Matkoilla on oikeus muuttaa hotellia samantasoiseksi tai paremmaksi ilman hinnanalennusta.

 

Muutokset matkaohjelmaan

VL-Matkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä esitteessä tai kotisivuilla  olevista mahdollisista painovirheistä. VL-Matkat varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä. Mahdollisista aikataulumuutoksista ilmoitamme mahdollisimman pian.

Rokotukset

Matkustajan vastuulla on matkalla tarvittavien rokotusten hankkiminen. tarkempia tietoja rokotuksista saa terveyskeskuksista

tai internetistä osoitteesta www.thl.fi(rokottaminen/Matkailijan terveysopas)

 

Yleiset valmismatkaehdot

Noudatamme Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n sekä kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja 30.6.2009 allekirjoitettuja Yleisiä valmismatkaehtoja,.